Eventing Hulsberg

Inschrijven

Bekijk hier het vraagprogramma

Klik hier voor meer informatie over de Bavaria Eventing Trophy

Inschrijven via Mijn KNHS

Belangrijke informatie:

Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.
Voor deelnemers jonger dan 16 jaar geldt dat de ouder(s)/voogd bij inschrijving tevens toestemming verlenen voor betreffende beelden/opnamen van de minderjarige.
Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen bovenstaande, is het mogelijk het AVG bezwaar formulier in te vullen bij het secretariaat ten tijde van het ophalen van het rugnummer.