Eventing Hulsberg

Beste deelnemers,

Afgelopen najaar is, in samenwerking met de Gemeente en de grondeigenaren besloten op de terreinen waarop Eventing Hulsberg georganiseerd wordt, een galoppeerbaan aan te leggen en bovendien de waterpartij ingrijpend aan te passen.

Het was in beginsel gepland om de aanleg  vóór ons evenement afgerond te hebben. Helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. De galoppeerbaan is, zoals jullie zullen zien zo goed als gereed, maar de aanleg van een nieuwe waterhindernis niet.

Om de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar te brengen hebben we gekozen om geen gebruik te maken van de deels afgewerkte waterpartij. We hebben geprobeerd om op ietwat ludieke wijze een alternatieve sprong van de “droge waterbak” te maken.

We begrijpen dat dit voor een aantal deelnemers een tegenvaller zal zijn. De  waterhindernis maakt al jaren deel uit van ons parcours en is een belangrijk element in de cross.  Een beter alternatief is echter op dit moment niet realiseerbaar, veiligheid van de deelnemers en hun paarden is en blijft onze hoogste prioriteit.

Vanaf volgend jaar zullen de werkzaamheden geheel afgerond zijn en kunnen we gebruik gaan maken van een nieuwe, grote en prachtige hindernis.  

Allemaal veel succes en tot maandag!